Wat is Sportplus?

Op 7 september 2014 is LTC Plaswijck door Rotterdam Sportsupport en de gemeente Rotterdam erkend als Sportplus vereniging. Per 19 januari 2017 is deze status nog voor weer vier jaar verlengd en daar zijn we heel trots op!

Sportplus is een predikaat dat wordt toegekend aan sportverenigingen die sport inzetten als middel voor het bereiken van doelen op maatschappelijk vlak en daarmee iets extra’s betekenen voor de stad Rotterdam. Doel is dat de vereniging hier zelf beter van wordt, maar vooral dat zij wat betekent voor anderen. Voor leerlingen van de nabijgelegen school, voor senioren in de wijk, voor werkzoekenden, voor rondhangende jongeren, enzovoort.LTC Plaswijck wil een open en gastvrije vereniging zijn niet alleen naar haar eigen leden, maar ook naar de wijk en de buurt waar zij deel van uitmaakt en naar maatschappelijke partners en instellingen. Wij zoeken naar manieren om lokaal sportieve en maatschappelijke ambities aan elkaar te koppelen, zonder dat dit ten koste gaat van onze eigen leden en met oog voor de financiële rendabiliteit . Ons doel is om verder te groeien als bloeiende en ondernemende vereniging waar 7 dagen per week bedrijvigheid is, voor verschillende doelgroepen.

In het kader van Sportplus zet LTC Plaswijck zich de komende jaren voor de volgende thema’s in: sport en kansarme jeugd, ouderen en bewegen, energie en duurzaamheid en een gezonde sportkantine.

Met het oog hierop ontwikkelt LTC Plaswijck maatschappelijke projecten en/of neemt aan bestaande projecten deel. Op dit moment maken de volgende projecten onderdeel uit van ons Sportplusprogramma:

  • School Sport Vereniging – wekelijkse sportactiviteiten in sportzaal van de Wilgenring voor kansarme jeugd met als doel om bewegen te stimuleren en een bijdrage te leveren aan een veilig sociaal klimaat in de buurt Meer info
  • Scoren met Energie – een energiebesparingsproject dat erop gericht is op verantwoorde en bewuste wijze met energie om te gaan Meer info 
  • SeniorFit – een laagdrempelig beweegaanbod voor 65+-ers uit Hillegersberg en Schiebroek-Noord met als doel om bewegen te stimuleren en sociaal isolement te doorbreken Meer info 
  • Bewegen naar werk - een project van de gemeentelijke Dienst Werk en Inkomen in samenwerking met Rotterdam Sport Support, gericht op reactivering van werklozen (waaronder ook voormalig gedetineerden)  https://www.rotterdamsportsupport.nl/projecten/bewegen-naar-werk/

Verder is er sinds september 2014 een begin gemaakt met het project De Gezonde Kantine waarbij de pachters en de vereniging de handen ineenslaan om onder begeleiding van een adviseur stapsgewijs het assortiment uit te breiden met lekkere gezonde alternatieven. Meer info

Contact

Wilt u meer informatie over Sportplus en een van onze projecten? Wilt u een actieve bijdrage leveren aan een van deze projecten? Of wilt u met LTC Plaswijck samenwerken aan het realiseren van maatschappelijke ambities, neem dan contact op met Eveline Padberg via vc@ltcplaswijck.nl.