Wat is Sportplus?

Op 7 september 2014 is LTC Plaswijck door Rotterdam Sportsupport en de gemeente Rotterdam erkend als Sportplus vereniging. Per 19 januari 2017 is deze status nog voor weer vier jaar verlengd en daar zijn we heel trots op!

Sportplus-verenigingen zetten sport in als middel voor het bereiken van doelen op maatschappelijk vlak en betekenen daarmee iets extra’s voor de stad Rotterdam. Doel is dat de vereniging hier zelf beter van wordt, maar vooral dat zij wat betekent voor anderen. 

LTC Plaswijck wil zo’n open en gastvrije vereniging zijn, niet alleen naar haar eigen leden maar ook naar de wijk, de buurt waar zij deel van uitmaakt en naar maatschappelijke partners. Wij zoeken naar manieren om lokaal sportieve en maatschappelijke ambities aan elkaar te koppelen, zonder dat dit ten koste gaat van onze eigen leden en met oog voor de financiële rendabiliteit. Ons doel is om verder te groeien als bloeiende en ondernemende vereniging waar 7 dagen per week bedrijvigheid is, voor verschillende doelgroepen.

In het kader van Sportplus zet LTC Plaswijck zich de komende jaren voor de volgende thema’s in: sport en kansarme jeugd, ouderen en bewegen, beweegprogramma voor mensen die - om allerlei redenen - op afstand staan van een sportvereniging, duurzaamheid en een gezonde sportkantine. Op dit moment maken de volgende projecten onderdeel uit van ons Sportplusprogramma:

School Sport Vereniging – wekelijkse sportactiviteiten voor kansarme jeugd met als doel om bewegen te stimuleren en een bijdrage te leveren aan een veilig sociaal klimaat in de buurt. Meer info.

Senior Fit – een laagdrempelig beweegaanbod voor 65+-ers met als doel om bewegen te stimuleren en sociaal isolement te doorbreken. Geinteresseerd? Kijk voor meer informatie.

Beweeg Plus - een project in samenwerking met Rotterdam Sport Support en welzijnsorganisaties, gericht op het in beweging krijgen van diverse doelgroepen. Lees verder.

BSO – ieder jaar in juni komen groepen kinderen van de Buitenschoolse opvang Zus en Zo naar ons park. Onder leiding van Claudia van First Services en met begeleiding van hun eigen groepsleiders zetten zij hun eerste stapjes op de tennisbaan. De lessen vinden plaats op vier dinsdag- en donderdagmiddagen.

Duurzaamheid – in 2015 maakte Plaswijck een begin met haar duurzaamheidsambities met de deelname aan het project Scoren met Energie. Een aantal aanbevelingen die hieruit volgden zijn overgenomen. Met de huidige pachters wordt ook hier weer kritisch naar gekeken. Hopelijk bereikt Plaswijck in 2019 overeenstemming met de verhuurder van het park over een huurtermijn die het mogelijk maakt om grotere investeringen te doen. Wij denken daarbij onder meer aan investeringen in duurzame oplossingen voor ons park als Ledverlichting en plaatsing van zonnepanelen. Met een ledenwerkgroepje en in samenwerking met Rotterdam Sport Support en externe.

De gezonde kantine - Samen met de pachter en met advisering door Team Fit wordt voortdurend gekeken waar we qua menukaart en assortiment verbeteringen kunnen doorvoeren. Belangrijk is dat er in ieder geval steeds een verantwoorde keuze wordt geboden en dat de minder gezonde producten niet op de voorgrond worden geplaatst. Een voorbeeld is dat er nu ook 0.0% bier op de tap wordt aangeboden. Suggesties voor op de menukaart of qua assortiment zijn natuurlijk van harte welkom!

Contact
Wilt u meer informatie over Sportplus en een van onze projecten? Wilt u een actieve bijdrage leveren aan een van deze projecten? Of wilt u met LTC Plaswijck samenwerken aan het realiseren van maatschappelijke ambities? Neem dan contact op met verenigingscoördinator Eveline Padberg via vc@ltcplaswijck.nl