Duurzaamheid

In 2015 maakte Plaswijck een begin met haar duurzaamheidsambities met de deelname aan het project Scoren met Energie. Een aantal aanbevelingen die hieruit volgden zijn overgenomen.

Met de pachters wordt ook hier weer steeds kritisch naar gekeken. In de afgelopen jaren zijn grote investeringen in gedaan in duurzame oplossingen voor ons park als ledverlichting langs de banen en plaatsing van zonnepanelen.

Ook is gewerkt aan andere - minder ingrijpende maar effectieve - ingrepen. Zo is er binnen en rondom het clubgebouw ledverlichting aangebracht. We nemen oude tennisballen in en laten die recyclen, waarbij ook nog eens een deel van de opbrengst daarvan besteed wordt aan G-tennis.

We zamelen gebruikte sportkleding, sportschoeisel en attributen in, die vervolgens worden ingezet bij de Sportspullenbank Rotterdam. Dit is een uitgiftepunt waarbij mensen met een smalle beurs aan materialen worden geholpen.

In het kader van de duurzaamheid hebben we een grote regenton in gebruik genomen om de planten in de plantenbakken mee te kunnen bewateren. Op het park zijn bakken geplaatst voor de inname van plastic flesjes en blikjes. Hierdoor komen minder van die laatste bij het restafval terecht.

Ten slotte zijn we bezig de laatste wegwerpartikelen te vervangen door herbruikbare alternatieven, zoals afwasbare kopjes, glazen of hardcups. We zullen de komende jaren zeker blijven werken aan nog meer duurzaamheidsinitiatieven.

Wat is Sportplus? Overzicht