De gezonde kantine

Samen met de pachter wordt steeds gekeken waar we qua menukaart en assortiment verbeteringen kunnen doorvoeren.

Belangrijk is dat er in ieder geval steeds een verantwoorde keuze wordt geboden en dat de minder gezonde producten niet op de voorgrond worden geplaatst. Een voorbeeld is dat er ook 0.0% bier op de tap wordt aangeboden. Suggesties voor op de menukaart of qua assortiment zijn natuurlijk van harte welkom!

Wat is Sportplus? Overzicht