Scholen speciaal onderwijs

Samenwerking met scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Behalve losse clinics die al eerder werden verzorgd voor scholen voor speciaal onderwijs is het afgelopen jaar een lesmodule ontwikkeld voor jongeren met een verstandelijke beperking.

Op drie middagen in de week wordt door de tennistrainer, in samenwerking met een vrijwilliger, een laagdrempelige tennisgerelateerde les aangeboden. Ambitie is om dit programma ook met andere scholen uit te rollen.

Wat is Sportplus? Overzicht