Wat is Sportplus?

In 2014 is LTC Plaswijck ´62 door Rotterdam Sportsupport en de gemeente Rotterdam erkend als Sportplus vereniging. Sindsdien is deze status steeds voor weer vier jaar verlengd en daar zijn we heel trots op!

Sportplus-verenigingen zetten sport in als middel voor het bereiken van doelen op maatschappelijk vlak en betekenen daarmee iets extra’s voor de stad Rotterdam. Doel is dat de vereniging hier zelf beter van wordt, maar vooral dat zij wat betekent voor anderen. Voor leerlingen van de nabijgelegen school, voor senioren in de wijk, voor werkzoekenden, voor mensen met een verstandelijke beperking, enzovoorts.

LTC Plaswijck ´62 wil zo’n open en gastvrije vereniging zijn, niet alleen naar haar eigen leden maar ook naar de wijk, de buurt waar zij deel van uitmaakt en naar maatschappelijke partners. Wij zoeken naar manieren om lokaal sportieve en maatschappelijke ambities aan elkaar te koppelen, zonder dat dit ten koste gaat van onze eigen leden en met oog voor de financiële rendabiliteit. Ons doel is om verder te groeien als bloeiende en ondernemende vereniging waar 7 dagen per week bedrijvigheid is, voor verschillende doelgroepen.

In het kader van Sportplus zet LTC Plaswijck ´62 zich voor de volgende thema’s in: sport en kansarme jeugd, ouderen en bewegen, beweegprogramma voor mensen die - om allerlei redenen - op afstand staan van een sportvereniging, duurzaamheid en een gezonde sportkantine. Met het oog hierop ontwikkelt LTC Plaswijck ´62 maatschappelijke projecten en/of neemt deel aan bestaande projecten. Op dit moment maken onderstaande projecten onderdeel uit van ons Sportplusprogramma.

 

CONTACT
Wilt u meer informatie over Sportplus en een van onze projecten? Wilt u een actieve bijdrage leveren aan een van deze projecten? Of wilt u met LTC Plaswijck ´62 samenwerken aan het realiseren van maatschappelijke ambities? Neem dan contact op met verenigingscoördinator Eveline Padberg via vc@ltcplaswijck.nl

School Sport Vereniging

Sinds september 2015 zet LTC Plaswijck zich in voor jeugd uit Schiebroek voor wie het sporten in verenigingsverband geen vanzelfsprekendheid is.

Lees meer

Beweegplus

Bij Beweegplus werken we met Rotterdam Sportsupport en de welzijnsorganisaties in de buurt samen om mensen met een afstand tot het reguliere sportaanbod naar een sportvereniging als de onze te leiden.

Lees meer

Sport in de wijk

In samenwerking met welzijnsorganisaties zijn de afgelopen jaren diverse keren clinics op pleinen in de wijken Schiebroek en Hillegersberg verzorgd.

Lees meer

Duurzaamheid

In 2015 maakte Plaswijck een begin met haar duurzaamheidsambities met de deelname aan het project Scoren met Energie. Een aantal aanbevelingen die hieruit volgden zijn overgenomen.

Lees meer