Sport in de wijk

In samenwerking met welzijnsorganisaties zijn de afgelopen jaren diverse keren clinics op pleinen in de wijken Schiebroek en Hillegersberg verzorgd.

De ambitie is om dit, met een speciaal daarvoor aangezochte trainer, de komende jaren een structureler aanbod te maken. Ook zal er getracht worden aan te haken bij bestaande evenementen of in samenwerking met andere sportverenigingen een multisportdag op te zetten zoals al eens eerder gebeurde.

Wat is Sportplus? Overzicht