Terugkoppeling ALV van 20 februari

Op 20 februari vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Wil je weten wat er is besproken en besloten? Lees dan de samenvatting en de notulen.

  • De vergadering heeft goedkeuring gegeven tot samenvoeging van STIP en LTC Plaswijck.
  • Tijdens de vergadering is afscheid genomen van de leden van de STIP: Aad van Reekum, Susan van Reekum, Yvonne Museler, Wilbert van der Sluis en Nico van de Wilden.
    Nico de Vrij, Jacco Vreugdenhil en Lilian Gillet zullen de zaken rondom samengaan STIP/LTC Plaswijck afhandelen.
  • De vergadering heeft goedkeuring gegeven een nieuw huurcontract af te sluiten met Plaswijckpark. 
  • De contributies zullen in 2019 met 3 % worden verhoogd, voor actuele bedragen klik hier.
  • Hans de Hoog heeft afscheid genomen als voorzitter en Philippe van Woerkom is benoemd als nieuwe voorzitter.

Wil je uitgebreidere informatie? Lees dan de notulen.

 

Nieuws overzicht