Vrijwilligerswerk doen?

OVERZICHT VACATURES VRIJWILLIGERS 

Onze tennisvereniging LTC Plaswijck is een bloeiende vereniging en is door de KNLTB zelfs gekozen als tennisvereniging van het jaar 2014. Gezien de grootte van de vereniging en de daarmee samenhangende omvang van de organisatie, alsmede de ambities voor de toekomst is er behoefte aan meer vrijwilligers. We gaan gebruik maken van een beproefde en succesvolle manier om vrijwilligers actief te maken voor onze prachtige club LTC Plaswijck en bovendien een structureel vrijwilligersbeleid opstellen.

Wat gaan jullie merken van het verbeterde vrijwilligersbeleid:

  • Er is een vrijwilligerscoördinator die zorgt voor de indeling, begeleiding en waardering van onze vrijwilligers; Deze functie wordt vervuld door 2 leden, namelijk Marieke van Oudheusden en Jet van Nieuwland.
  • De voorwaarden voor restitutie van de € 25 vrijwilligersbijdrage zullen duidelijker worden uitgelegd;
  • De vrijwilligersfuncties en –taken zullen worden omschreven, zodat duidelijk is wat de functie/taak inhoudt en hoeveel tijd deze kost.
  • Waar nodig zullen functies en taken gesplitst worden om het in behapbare stukken te kunnen onderbrengen.
  • De vrijwilligersvacatures worden op onze website geplaatst. Er is al een groot aantal vacatures op onze website gepubliceerd onder kopje menu/ over ons/vrijwilligerswerk doen, klik op de links hieronder om een kijkje te nemen.

Wij weten zeker dat wij voor iedereen een geschikte activiteit hebben.
Zonder vrijwilligers is er geen vereniging, dus alvast bedankt voor je positieve reactie!

Vrijwilligerscommissie (vrijwilligers@ltcplaswijck.nl)