Vrijwilligerswerk doen?

Een vereniging als Plaswijck draait natuurlijk niet vanzelf. Leden in bestuur, commissies en speciale werkgroepjes steken tijd in de club; zorgen er samen voor dat het allemaal goed draait. In de competitie, bij toernooien, qua onderhoud en bij specifieke projecten en evenementen. Natuurlijk steekt niet iedereen evenveel tijd erin. Ook als je maar een paar uurtjes per maand ter beschikking hebt, naast je drukke werk en je gezin, zijn we als club al heel blij als je toetreedt tot het waardevolle leger van vrijwilligers! We proberen de werkzaamheden steeds goed op te knippen en het zo behapbaar te houden.

In de download kun je zien wat er zoal te doen is en wat de tijdsbesteding is. Op korte termijn is er dringend behoefte aan versterking van Technische commissie, Jeugdcommissie en Communicatiecommissie. Het mooiste is natuurlijk als je je nu al getriggerd voelt en contact opneemt. Maar ook wij van onze kant willen jullie gerichter gaan benaderen met hulpvragen. Binnenkort zal een klein team dan ook leden rechtstreeks benaderen met bijvoorbeeld een belactie, bij het ophalen van de pasjes of bij evenementen. Wil je overigens niet gebeld worden, dan kun je dat aangeven via vrijwilligers@ltcplaswijck.nl.

Downloads: