Reglementen

LTC Plaswijck is een actieve en gezellige tennisvereniging. Om dit zo te houden zijn er parkregels opgesteld, een gedragscode ontwikkeld en een privacy verklaring gemaakt. De parkregels gelden voor iedereen die het park betreedt.

Parkregels

In de Parkregels kun je alles lezen rondom het  reserveren van banen, introduceren van personen, rechten en verplichtingen op en rond de baan.

Gedragscode

Lees meer over de algemene gedragsregels, voor begeleiders in de sport en de Vertrouwenscontactpersoon in de Gedragscode van LTC Plaswijck.

Privacy verklaring

LTC Plaswijck '62 hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In de Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij willen namelijk je privacy waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. LTC Plaswijck ’62  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees de Privacy verklaring voor meer informatie.

Downloads: