Najaarscompetitie 2017

Inschrijven Najaarscompetitie 2017
Inschrijven voor de najaarscompetitie is gesloten.

Persoonlijk aanmelden
Iedere deelnemer dient persoonlijk een digitaal inschrijfformulier in te vullen, ook als je je als team inschrijft. Wie zich niet persoonlijk inschrijft, zal niet in een team worden geplaatst. Wie te laat inschrijft, wordt automatisch op de reservelijst geplaatst. Inschrijven geeft niet automatisch recht op deelname aan de Najaarscompetitie. Door het grote aantal inschrijvingen en de beperkte baancapaciteit van het tennispark kan deelname niet gegarandeerd worden. 

Het is mogelijk om bij de inschrijving aan te geven met welke leden je in een team geplaatst wil worden. Een volledig team bestaat uit minimaal 6 personen. Bij de indeling tracht de TC zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van deelnemers. De TC houdt zich het recht voor teams aan te vullen tot minimaal 6 personen, zodat we zoveel mogelijk mensen die zich inschrijven een plek in een team kunnen bieden.

Competitiesoorten

 Competitiesoort  Aantal partijen  Soort partijen
 Gemengde competite  5  DE/HE/DD/HD/GD
 Gemengd dubbelcompetitie  4  4x GD
 Herencompetitie  5 of 6

2x HE/3x HD
4x HE/3x HD

 Heren dubbelcompetitie  4  4x HD
 Dames competitie  5 of 6  2x DE/3x DD
 4x DE/2x DD
 Dames dubbelcompetitie  4  4x DD

 

 • donderdagochtend damesdubbel 17+ (aanvang 10.00 uur)
 • vrijdagmiddag gemengddubbel 50+ (aanvang 13.00 uur)
 • vrijdagmiddag herendubbel 50+
 • vrijdagmiddag damesdubbel 50+
 • vrijdagavond gemengddubbel 17+ (aanvang 19.00 uur)
 • vrijdagavond herendubbel 17+
 • vrijdagavond damesdubbel 17+
 • zaterdag gemengd 17+ (variabele aanvangstijden tussen 9.00-16.30 uur)
 • zaterdag gemengddubbel 17+ (variabele aanvangstijden tussen 9.00-16.30uur)
 • zaterdag heren 17+ (5 of 6 partijen) (variabele aanvangstijden tussen 9.00-16.30uur)
 • zaterdag herendubbel 17+ (variabele aanvangstijden tussen 9.00-16.30uur)
 • zaterdag dames 17+(5 of 6 partijen) (variabele aanvangstijden tussen 9.00-16.30uur)
 • zaterdag damesdubbel 17+ (variabele aanvangstijden tussen 9.00-16.30uur)
 • uiteraard is het ook mogelijk om je als reserve aan te melden

Variabele aanvangstijdAlle deelnemende vereniging mogen vanuit de KNLTB werken met variabele aanvangstijden op zaterdag tussen 9.00-16.30 uur. Let dus op dat het mogelijk is dat je bij  uitwedstrijden op een ander tijdstip speelt dan bij een thuiswedstrijd.

Beschikbaarheid tijdens competitie
De afgelopen competities hebben wij helaas moeten constateren dat, ondanks dat de teams met minimaal 6 spelers worden ingedeeld, er massaal een beroep wordt gedaan op invallers. Wij willen benadrukken dat het alleen maar geoorloofd is om je in te schrijven voor de competitie wanneer je minimaal 4 van de 6 competitiedagen beschikbaar bent. Anders houd je ten onrechte een plek vast van iemand die wel altijd beschikbaar is. De TC zal de inzet van invallers scherper in gaten houden en de TC behoudt zich het recht voor een team in de toekomst niet aan de competitie te laten deelnemen, als geconstateerd wordt dat het betreffende team te vaak een beroep op invallers doet.

Contact
Met vragen over de Najaarscompetitie kun je bij de leden van de Technische Commissie terecht of via email comeptitie@ltcplaswijck.nl 

Sanne Poortman, Odilia Arlaud, Lisa de Jonge-’t Hoen, Elize Nagtegaal, Ilona Geurts