Contributie en aanmelden

Aanmeldingsprocedure

Via de site vul je het aanmeldingsformulier volledig in (let op: je moet ook gelijk een foto uploaden die nodig is voor je ledenpas). Voor het online aanmeldingsformulier klik hier of ga via het menu bovenaan de pagina. Wanneer je je inschrijft via het aanmeldingsformulier ontvang je binnen 5 werkdagen bericht.

Situatie 2017 (1 mei)
We hebben momenteel nog plekken voor alle lidmaatschapssoorten. 
Het is echter niet meer mogelijk om je in te schrijven voor de lessen. De volgende lescyclus start op 1 oktober 2017.
Mocht je willen wachten tot deze nieuwe cyclus, dan raden we je aan je toch vast aan te melden, zodat je bericht ontvangt wanneer de inschrijving voor de lessen wordt geopend.

Soorten lidmaatschap inclusief contributie 2017 (lidmaatschap van 1 januari tot en met 31 december)

Soort Tenniskids Rood
Leeftijd op 1-1-2017 jonger dan 11 jaar
Contributie 2017 € 145,00
Eénmalig entreegeld € 50,00
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage X
Bijzonderheden Eerste twee tennisjaren waarin je de basisbeginselen onder de knie krijgt. Lesgeld (voor lessen in groepjes van 8) inbegrepen in lidmaatschap

 

Soort Tenniskids Oranje, Groen en Geel
Leeftijd vanaf ongeveer je derde tennisjaar en op 1-1-2018 nog geen 18 jaar.
Contributie 2017 € 145,00
Eénmalig entreegeld € 50,00
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage X
Bijzonderheden Les is niet verplicht wel gewenst. Kosten zijn niet inbegrepen in het lidmaatschap en bedroegen in 2016 € 156,--

 

Soort Senioren
Leeftijd op 1-1-2017 17 jaar en ouder (optioneel voor leden die op    1-1-2017 16 jaar en ouder zijn)
Contributie 2017 € 229,00
Eénmalig entreegeld € 50,00
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage € 25,00
Bijzonderheden -

 

Soort Competitielidmaatschap   
Leeftijd  
Contributie 2017  
Eénmalig entreegeld  
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage  
Bijzonderheden onder voorwaarden is competitielidmaatschap voor jeugd en senioren mogelijk. Neem hiertoe contact op met  competitie@ltcplaswijck.nl (voor senioren) en met jeugdcompetitie@ltcplaswijck (voor jeugd)

 

Soort Studentenlidmaatschap
Leeftijd op 1-1-2017 17 jaar en ouder (optioneel voor leden die op    1-1-2017 16 jaar en ouder zijn)
Contributie 2017 € 146,00
Eénmalig entreegeld € 50,00
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage € 25,00
Bijzonderheden Na ontvangst van een kopie van je studentenkaart

 

Soort Dagleden
Leeftijd op 1-1-2017 17 jaar en ouder
Contributie 2017 € 140,00
Eénmalig entreegeld € 50,00
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage € 25,00
Bijzonderheden beperkte speelmogelijkheden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur

 

Soort Winterleden
Leeftijd op  1-1-2017 17 jaar en ouder
Contributie 2017

€ 100,00 en voor 65-plussers € 75,00

Eénmalig entreegeld X
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage X
Bijzonderheden  van 1 oktober tot 1 april

 

Soort Donateurs
Leeftijd op  1-1-2017 17 jaar en ouder
Contributie 2017

€ 50,00

Eénmalig entreegeld X
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage X
Bijzonderheden Bv oudleden die niet meer tennissen, in het buitenland verblijven, maar die de vereniging een warm hart toedragen.

 

Soort Vrienden van Plaswijck
Leeftijd op 1-1-2017 17 jaar en ouder
Contributie 2017

€ 200,00 

Eénmalig entreegeld X
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage X
Bijzonderheden Informatie te verkrijgen via sponsoring@ltcplaswijck.nl

 

* Voor senioren en dagleden die in het betreffende lidmaatschapsjaar niet de 67-jarige leeftijd hebben of bereiken wordt een extra bedrag van € 25,-- in rekening gebracht, terug te verdienen door het verrichten van vrijwilligerswerk.


Algemene beleidregels ten aanzien van het lidmaatschap:

 • Voor het lopende kalenderjaar wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering:
  - Lidmaatschapsgeld per categorie
  - Baanhuur
  - Entreegeld
  - Lesgeld voor jeugdleden
  - Familiekorting
  - Studentenkorting
 • Automatische incasso voor in de contributie is verplicht
 • Opzegging van het lidmaatschap voor het komende jaar komt volgens de statuten van onze vereniging alléén indien dit schriftelijk/per mail plaatsvindt bij de ledenadministratie vóór 1 oktober van het lopende lidmaatschapsjaar. Te laat opzeggen betekent dat je volgens de statuten verplicht bent de contributie van het lopende/komende tennisseizoen te betalen. Opzeggingen worden door de ledenadministratie altijd schriftelijk bevestigd.
 • Tussentijds opzeggen is niet mogelijk
 • Leden kunnen in aanmerking komen voor slapend lidmaatschap ingeval van zwangerschap, ziekte, verblijf in het buitenland of blessure indien dit schriftelijk gemeld wordt aan de ledenadministratie voor 1 april van het betreffende lidmaatschapsjaar. Kosten slapend lidmaatschap bedragen € 55,--. Slapend lidmaatschap geldt voor 1 jaar en wordt na dat jaar stilzwijgend omgezet naar het oorspronkelijke lidmaatschap.
 • Studenten krijgen korting op hun lidmaatschap. Hiertoe dienen zij een kopie van hun studentenkaart op te sturen naar de ledenadministratie.
 • Families met 4 of meer leden krijgen € 70 korting op de totale contributiebedrag.
 • Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst geaccepteerd.
 • Het is in geen geval mogelijk om de wachtlijst te omzeilen.
 • Redenen om te stijgen op de wachtlijst:
  - Inwonende familieleden van Plaswijck-leden die minstens 1 jaar lid zijn.
  - Iemand die sponsor is/wordt van LTC Plaswijck
  - Op voordracht van het bestuur
 • Dagleden/winterleden die volledig lid willen worden komen ook op de wachtlijst en krijgen geen voorrang boven anderen op de wachtlijst.
 • Jeugd:
  -Aanmelden voor het lidmaatschap Tenniskids Rood kan vanaf 1 januari van het kalenderjaar waarin de pupil de 5-jarige leeftijd bereikt.
  -Indien de wachtlijst het toelaat kunnen kinderen lid worden op 1 oktober voorafgaand aan het jaar waren ze de 6-jarige leeftijd gaan bereiken en tevens op voorspraak van de tennistrainers.
  -Een Tenniskids Rood lidmaatschap is inclusief de kosten van de lessen.

Het rekeningnummer van LTC Plaswijck is NL07RABO0110019075 Rabobank Rotterdam.

Vragen over contributie en andere financiële zaken kan je stellen aan onze penningmeester Charles Olierook via penningmeester@ltcplaswijck.nl

Vragen over het lidmaatschap en de wachtlijst kan je stellen aan onze ledenadministratie via administratie@ltcplaswijck.nl