Contributie

Soorten lidmaatschap inclusief contributie 2018 

Het lidmaatschap binnen LTC Plaswijck loopt van 1 januari t/m 31 december. Er zijn er verschillende soorten lidmaatschappen:

 

Soort Tenniskids Rood
Leeftijd op 1-1-2019 jonger dan 11 jaar
Contributie 2018 € 148,00
Eénmalig entreegeld € 50,00
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage X
Bijzonderheden Eerste twee tennisjaren waarin je de basisbeginselen onder de knie krijgt. Lesgeld (voor lessen in groepjes van 8) inbegrepen in lidmaatschap

 

Soort Tenniskids Oranje, Groen en Geel
Leeftijd vanaf ongeveer je derde tennisjaar en op 1-1-2019 nog geen 18 jaar.
Contributie 2018 € 148,00
Eénmalig entreegeld € 50,00
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage X
Bijzonderheden Les is niet verplicht wel gewenst. Kosten zijn niet inbegrepen in het lidmaatschap en bedroegen in 2017 € 156,--

 

Soort Senioren
Leeftijd op 1-1-2018 17 jaar en ouder (optioneel voor leden die op    1-1-2018 16 jaar en ouder zijn)
Contributie 2018 € 233,00
Eénmalig entreegeld € 50,00
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage € 25,00
Bijzonderheden -

 

Soort Competitielidmaatschap   
Leeftijd  alle leeftijden
Contributie 2018  50 euro voor jeugdleden en 100 euro voor seniorleden
Eénmalig entreegeld  
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage  
Bijzonderheden Competitielidmaatschap voor jeugd en senioren is mogelijk. Voorwaarde is KNLTB lidmaatschap bij een andere club. Recreatief tennis bij LTC Plaswijck is gelimiteerd.
Vermeld bij je online aanmelding je bondsnummer en in de opmerkingen bij welke club je lid bent en dat je competitielid wil worden.

 

Soort Studentenlidmaatschap
Leeftijd op 1-1-2018 17 jaar en ouder (optioneel voor leden die op    1-1-2018 16 jaar en ouder zijn)
Contributie 2018 € 149,00
Eénmalig entreegeld € 50,00
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage € 25,00
Bijzonderheden Na ontvangst van een kopie van je studentenkaart

 

Soort Dagleden
Leeftijd op 1-1-2018 17 jaar en ouder
Contributie 2018 € 142,00
Eénmalig entreegeld € 50,00
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage € 25,00
Bijzonderheden beperkte speelmogelijkheden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur

 

Soort Winterleden
Leeftijd op  1-1-2018 17 jaar en ouder
Contributie 2018

€ 100,00 en voor 65-plussers € 75,00

Eénmalig entreegeld X
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage X
Bijzonderheden  van 1 oktober tot 1 april

 

Soort Donateurs
Leeftijd op  1-1-2018 17 jaar en ouder
Contributie 2018

€ 50,00

Eénmalig entreegeld X
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage X
Bijzonderheden Bv oudleden die niet meer tennissen, in het buitenland verblijven, maar die de vereniging een warm hart toedragen.

 

Soort Vrienden van Plaswijck
Leeftijd op 1-1-2018 17 jaar en ouder
Contributie 2018

€ 200,00 

Eénmalig entreegeld X
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage X
Bijzonderheden Informatie te verkrijgen via sponsoring@ltcplaswijck.nl

 * Voor senioren en dagleden die in het betreffende lidmaatschapsjaar niet de 67-jarige leeftijd hebben of bereiken wordt een extra bedrag van € 25,-- in rekening gebracht, terug te verdienen door het verrichten van vrijwilligerswerk.

Vaststelling lidmaatschapsgeld

In de algemene ledenvergadering wordt jaarlijks voor het komende jaar vastgesteld, lidmaatschapsgeld per categorie, baanhuur, entreegeld, lesgeld voor jeugdleden, familiekorting en studentenkorting

Incasso

Automatische incasso voor in de contributie is verplicht. Het rekeningnummer van LTC Plaswijck is NL07RABO0110019075 Rabobank Rotterdam.

Opzeggingen

Opzegging van het lidmaatschap voor het komende jaar komt volgens de statuten van onze vereniging alléén indien dit schriftelijk/per mail plaatsvindt bij de ledenadministratie vóór 1 oktober van het lopende lidmaatschapsjaar. Te laat opzeggen betekent dat je volgens de statuten verplicht bent de contributie van het lopende/komende tennisseizoen te betalen. Opzeggingen worden door de ledenadministratie altijd schriftelijk bevestigd. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

Slapend lidmaatschap

 Leden kunnen in aanmerking komen voor slapend lidmaatschap ingeval van zwangerschap, ziekte, verblijf in het buitenland of blessure indien dit schriftelijk gemeld wordt aan de ledenadministratie voor 1 april van het betreffende lidmaatschapsjaar. Kosten slapend lidmaatschap bedragen € 55,--. Slapend lidmaatschap geldt voor 1 jaar en wordt na dat jaar stilzwijgend omgezet naar het oorspronkelijke lidmaatschap.

 Kortingen

  • Studenten krijgen korting op hun lidmaatschap. Hiertoe dienen zij een kopie van hun studentenkaart op te sturen naar de ledenadministratie.
  • Families met 4 of meer leden krijgen € 70 korting op de totale contributiebedrag.

Vragen over contributie en andere financiële zaken kan je stellen aan onze penningmeester John Jansen via penningmeester@ltcplaswijck.nl