Contributie

Soorten lidmaatschap en de daarbij behorende contributiebedragen geldig voor 2023
(vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering van 22 februari 2023)

Het lidmaatschap van L.T.C. "Plaswijck '62" loopt van 1 januari t/m 31 december.

Hieronder volgt een opsomming van de verschillende soorten lidmaatschappen: 

Soort Tenniskids Rood
Leeftijd op 31-12-2023 jonger dan  9 jaar
Contributie € 166,00
Eénmalig entreegeld € 50,00
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage X
Bijzonderheden Eerste twee tennisjaren waarin je de basisbeginselen onder de knie krijgt. Lesgeld voor zomerlessen in groepjes van 8 is in lidmaatschap inbegrepen. Lessen in groepjes van 4 wordt deels gesubsidieerd.

 

Soort Tenniskids Oranje, Groen en Geel
Leeftijd vanaf ongeveer je derde tennisjaar en op 31-12-2023 nog geen 18 jaar zijn.
Contributie € 166,00
Eénmalig entreegeld € 50,00
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage X
Bijzonderheden Les is niet verplicht wel gewenst. De kosten voor de lessen zijn niet inbegrepen in het lidmaatschap. Jeugdleden uit deze categorie die in 2022 18 jaar worden kunnen vanaf 2023 in aanmerking komen voor een studentenlidmaatschap.

 

Soort Senioren
Leeftijd op 31-12-2023 18 jaar en ouder 
Contributie € 260,00
Eénmalig entreegeld € 50,00
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage € 50,00
Bijzonderheden -

 

Soort Competitielidmaatschap   
Leeftijd alle leeftijden
Contributie € 69 voor jeugdleden en € 115 voor seniorleden
Eénmalig entreegeld  X
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage  X
Bijzonderheden Competitielidmaatschap voor jeugd en senioren is mogelijk. Voorwaarde is KNLTB-lidmaatschap bij een andere club. Recreatief tennis bij LTC Plaswijck is gelimiteerd (april/mei en september/oktober)
Vermeld bij je online aanmelding je bondsnummer en in de opmerkingen bij welke club je lid bent en dat je competitie lid wil worden.

 

Soort Studentenlidmaatschap
Leeftijd op 31-12-2023 18 jaar en ouder
Contributie € 169,00
Eénmalig entreegeld € 50,00
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage € 50,00
Bijzonderheden Na ontvangst van een kopie van je studentenkaart

 

Soort Dagleden
Leeftijd op 31-12-2023 18 jaar en ouder
Contributie € 160,00
Eénmalig entreegeld € 50,00
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage € 50,00
Bijzonderheden beperkte speelmogelijkheden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur

 

Soort Zomerchallenge
Leeftijd op  31-12-2023 18 jaar en ouder 

Contributie € 106,00
Eénmalig entreegeld X
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage X
Bijzonderheden

Bestanddelen van de Zomerchallenge zijn: vrij spelen gedurende de maanden juli-augustus-september, mogelijkheid om mee te doen aan alle activiteiten die door de club worden georganiseerd.

 

Soort Winterleden
Leeftijd op  31-12-2023 18 jaar en ouder
Contributie € 111,00
Eénmalig entreegeld X
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage X
Bijzonderheden Winterleden hebben onbeperkte speelrechten van 1 oktober tot 1 april, mits de toestand van de banen, competities, toernooien en evenementen dit toelaten.

 

Soort Donateurs
Bijdrage € 50,00
Eénmalig entreegeld X
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage X
Bijzonderheden Bijvoorbeeld oud-leden die niet meer tennissen, in het buitenland verblijven, maar die de vereniging een warm hart toedragen.

 

Soort Vrienden van Plaswijck
Bijdrage € 200,00
Eénmalig entreegeld X
Jaarlijkse vrijwilligersbijdrage X
Bijzonderheden Informatie te verkrijgen via sponsoring@ltcplaswijck.nl

Vrijwilligersbijdrage

Voor senioren en dagleden die in het betreffende lidmaatschapsjaar niet de 67-jarige leeftijd hebben of bereiken wordt een extra bedrag van € 50,00 in rekening gebracht, terug te verdienen door het verrichten van vrijwilligerswerk. De vrijwilligersbijdrage dient ook te worden betaald in het geval van een studentenlidmaatschap en een slapend lidmaatschap.

Vaststelling lidmaatschapsgeld

In de algemene ledenvergadering wordt jaarlijks voor het komende jaar vastgesteld: het lidmaatschapsgeld per categorie, de baanhuur, het entreegeld, de vrijwilligersbijdrage, het lesgeld voor jeugdleden, de familiekorting en de studentenkorting.

Incasso

Automatische incasso van de verschuldigde contributie is verplicht. Het bankrekeningnummer van LTC Plaswijck is NL07 RABO 0110 0190 75.

Opzeggingen

Opzegging van het lidmaatschap voor het komende jaar kan volgens de statuten van onze vereniging alléén als dit schriftelijk/per mail plaatsvindt bij de ledenadministratie vóór 1 oktober van het lopende lidmaatschapsjaar. Te laat opzeggen betekent dat je volgens de statuten verplicht bent de contributie van het lopende/komende tennisseizoen te betalen. Opzeggingen worden door de ledenadministratie altijd schriftelijk bevestigd. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

Slapend lidmaatschap

Leden kunnen in aanmerking komen voor slapend lidmaatschap ingeval van zwangerschap, ziekte, verblijf in het buitenland of blessure indien dit schriftelijk gemeld wordt aan de ledenadministratie voor 1 april van het betreffende lidmaatschapsjaar. De bijdrage voor een slapend lidmaatschap is € 62,00. Een slapend lidmaatschap geldt voor 1 jaar en wordt na dat jaar stilzwijgend omgezet naar het oorspronkelijke lidmaatschap.

Kortingen

  • Studenten krijgen korting op hun lidmaatschap. Hiertoe dienen zij een kopie van hun studentenkaart op te sturen naar de ledenadministratie.
  • Families met 4 of meer leden wonend op hetzelfde adres die allemaal het volledige kalenderjaar lid zijn krijgen € 70 korting op het totale contributiebedrag.

Vragen over contributie en andere financiële zaken kan je stellen aan onze penningmeester John Jansen via penningmeester@ltcplaswijck.nl  of 06-51621456