Reglementen

Wij zijn een gezellige en bloeiende tennisclub. Om dit zo te houden zijn er parkregels opgesteld, is een gedragscode ontwikkeld en een privacyverklaring gemaakt.

Ook hebben we als club natuurlijk statuten en een huishoudelijk reglement. Al deze informatie en documenten vind je hieronder!

 

PARKREGELS
In de Parkregels kun je alles lezen rondom het reserveren van banen, introduceren van personen, rechten en verplichtingen op en rond de baan.

 

GEDRAGSCODE
Lees meer over de algemene gedragsregels, voor begeleiders in de sport en de Vertrouwenscontactpersoon in de Gedragscode van onze club.

 

PRIVACYVERKLARING
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In de Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij willen namelijk je privacy waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De club houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees de Privacy verklaring voor meer informatie.

 

STATUTEN
In onze statuten vind je de grondregels van onze club, zoals bepalingen over de wijze waarop onze club georganiseerd is. Statuten van LTC Plaswijck

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Het Huishoudelijk Reglement gaat formeel gezegd over de rechten en verplichtingen van de mensen die lid zijn van onze tennisclub. Huishoudelijk reglement.

 

Heb je vragen over de inhoud van deze documenten? Je kunt altijd het bestuur benaderen.

Downloads:

Organisatie Overzicht