Tennisontwikkeling Jeugd

LTC Plaswijck ‘62 vindt het belangrijk dat jonge kinderen zich met plezier ontwikkelen in tennis, en resultaten zien van hun inspanning. Wij stimuleren de kinderen om te trainen, deel te nemen aan de competitie en lokale toernooien.

Concreet zie je dit terug in:

  • Het aanbod om 2 jaar gratis tennisles op het eerste speelniveau (Rood) te nemen voor alle nieuwe jeugdleden, waarmee gemiddeld gezien ieder kind in twee jaar het tweede speelniveau (Oranje) kan behalen; LET OP: DIT AANBOD GELDT VOOR ZOMERLESSEN. VOOR WINTERLESSEN WORDT WEL EEN BIJDRAGE GEVRAAGD.
  • Het faciliteren (deels financieel) van een groep van kinderen die zich sneller ontwikkelen in “selectie” groepen per speelniveau. Van deze kinderen wordt als tegenprestatie gevraagd Plaswijck in de competitie en een aantal toernooien te vertegenwoordigen;
  • Het tweemaal per jaar bekijken en vaststellen van het speelniveau (uitgedrukt in kleur en nummer) van de kinderen door de trainers van Plaswijck.
  • Het continu aanbieden van de mogelijkheid om competitie te spelen en deelname aan de rode en oranje competitie gratis te maken;
  • Het regelmatig pro actief informeren van de jeugd over lokale tennis toernooien per kleur in de regio.

Plaswijck heeft sinds 2013 het Tenniskids programma omarmd voor de algehele begeleiding van de tennis-ontwikkeling en het bepalen van het speelniveau van haar jeugdleden. In het kort komt dit hierop neer (voor meer informatie hierover zie www.tenniskids.nl):

INTRODUCTIEVIDEO TENNISKIDS

Rood

In deze eerste fase maken kinderen t/m 9 jaar kennis met het tennisspel. Ze leren de basisvaardigheden op het gebied van bewegen en coördinatie. Ze maken kennis met leuke activiteiten en spelen korte wedstrijden. Er wordt gespeeld met een zachte rode bal op een minibaan (6x12 meter). Het racket is tussen de 43 en 56 cm.

Oranje

In de tweede fase van Tenniskids wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling. De kinderen (8t/m 11 jaar) leren nieuwe slagen en technieken die hen helpen om uiteindelijk te kunnen spelen op een grote baan. Er wordt gespeeld op een driekwartbaan (een volledige baan die in de lengte is ingekort tot 18 meter). Er wordt gespeeld met een bal die geschikt is voor het spelen op een driekwartbaan (zachter en lichter dan een gele tennisbal). Het racket is tussen de 56 en 63,5 cm. De wedstrijden worden steeds langer.

Groen

Dit is de laatste fase in de voorbereiding op ‘hele baan’ tennis. De kinderen zijn 10-11-12 jaar. Kinderen in deze leeftijd zijn groter en in staat om de hele baan te bestrijken. Technieken, tactieken en atletisch vaardigheden worden verder ontwikkeld. De wedstrijden worden weer wat langer en het wedstrijden spelen speelt een steeds belangrijkere rol. Er wordt gespeeld met een langzame groene bal die geschikt is voor tennis op een hele baan en met een racket dat tussen de 63,5 en 68 cm lang is.

Geel

Na groen zijn kinderen helemaal klaar om op een hele baan te tennissen met de bekende gele bal. Ze beheersen de juiste techniek om op een heel veld rally’s te spelen.

Waarom de verschillende ballen? Zie de hieronder de achtergrond:

De (club)trainer is in het Tenniskidsprogramma de onmisbare schakel. Bij het inschalen van het juiste niveau van de kinderen bepaalt hij/zij per kind gedurende het jaar het speelniveau. Dit drukken zij uit in kleuren, waarbij Rood 1, Oranje 1 en Groen 1 voor de betere, meer ervaren kinderen in hun kleur gehanteerd wordt, en Rood 2, Oranje 2 en Groen 2 bedoeld is voor de beginners en minder vaardige kinderen in hun kleur. Het leukste voor kinderen is dat ze tegen ongeveer gelijkwaardig niveau kunnen spelen.

Als basis wordt hierbij aangehouden dat een kind zo lang mogelijk in zijn of haar kleur die bij de leeftijd hoort traint en speelt. Uit de ervaring van de tennisleraren is gebleken dat de kinderen zich op deze manier op langere termijn het beste ontwikkelen. Voor de leeftijdsindeling in de kleuren hanteren we deze leeftijdentabel:

Alleen als een kind substantieel verder is dan de basis kleur van de leeftijd, kan de trainer er toe over gaan het kind een kleur verder in te schalen. Dit gaat in het algemeen alleen op voor de kinderen die door de trainers uitgenodigd zijn om in één van de selectiegroepen te trainen.

Voor de competitie maken we op Plaswijck nog één uitzondering: als je twee volle jaren (voor- én najaar) in een bepaalde competitie hebt gespeeld én als uit je behaalde competitie- en toernooiresultaten ook blijkt dat je toe bent aan een ander niveau, of wanneer je vanwege de middelbare school niet meer in groen (op woensdagmiddag) kunt spelen, mag je bij de jeugdcompetitie commissie aanvragen om competitie te mogen spelen in de volgende kleur.

Jeugdcommissie LTC Plaswijck ’62