Informatie over opstelling en speelsterkte bij wedstrijdtennis

Tijdens de competitie hebben we gemerkt dat er behoefte is aan wat meer informatie over opstelling en speelsterkte bij wedstrijdtennis. Dus bij deze!

Het invullen van het wedstrijdformulier

De thuisploeg overhandigt de gasten de helft van de eerste pagina uit het wedstrijdformulier en beide ploegen vullen deze in. Vervolgens worden ze weer naast elkaar gelegd en dan wordt duidelijk wie tegen wie speelt.

Hoe maak je een geldige opstelling?

Bij het uitwisselen van de opstellingen is ieder team ervoor verantwoordelijk dat zij de opstelling van de tegenstanders met hun ledenpasjes controleert op geldigheid. Doet een team dit niet en tekent de aanvoerder het wedstrijdformulier, dan kan dat team zich later niet beroepen op het feit dat de opstelling niet aan de regels voldeed. De opstelling moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Singels moeten op afnemende volgorde van pasjessterkte opgesteld worden (sterkste eerst), waarbij de actuele rating er niet toe doet
  • Bij dubbelspelen wordt de sterkte van een koppel bepaald door de som van de pasjessterktes van de spelers. De dubbels moeten naar afnemende sterkte worden opgesteld. Voorbeelden:

Een meisjesteam heeft 2 ‘zevens’ en 2 ‘achten’ in de dubbel. Zij kunnen ervoor kiezen om twee gelijkwaardige dubbels te maken (7/8 twee keer) of om een eerste dubbel (7/7) en een tweede dubbel (8/8) te formeren. Het is dus niet zo dat de ‘zevens’ altijd met elkaar moeten spelen!

Een jongensteam heeft 2 ‘zessen’, 1 ‘zeven’ en 1 ‘acht’. De volgende dubbelcombinaties zijn mogelijk:

1ste  dubbel: 6/6 (12)   2de dubbel: 7/8 (15)

1ste  dubbel: 6/7 (13)   2de dubbel:  6/8 (14)

Een team bestaat uit 4 ‘achten’ in de singel.  De actual rating varieert van 7,9 tot en met 9,2. Op het pasje hebben zij allen een acht staan. De opstelling is dan helemaal vrij.

Het kan vanuit strategisch oogpunt soms handig zijn om voor een afwijkende opstelling te kiezen dus de hoogste actual rating de tweede of derde singel te laten spelen. De laagste actual rating betekent niet automatisch de vierde singel. Als de speelsterkte die op het pasje staat gelijk is mag je daar mee schuiven.  Uiteraard stel je in geval van veel sterkteverschil de sterkste speler bij voorkeur op als eerste singelaar.  Als de kinderen min of meer gelijkwaardig zijn dan kan daar makkelijker mee geschoven worden en het is in ieder geval niet de bedoeling dat dit in overleg met de tegenstander gebeurt of dat deze zich met de volgorde gaat bemoeien (dit komt regelmatig voor)

Rating en wedstrijdresultaat

De rating van een speler geeft een beeld van zijn speelsterkte op een schaal van 1 tm 9; hoe lager de rating, hoe beter de speelsterkte. De actuele rating is een gemiddelde van de wedstrijdresultaten. Bij winst krijg je een wedstrijdresultaat 1 punt lager dan de actuele rating van je tegenstander. Als het verschil tussen de spelers meer dan 1 punt bedraagt dan telt het resultaat niet altijd mee. Zie voorbeeld:

Ties met een actuele rating van 7,028 speelt in de competitie tegen Berend met een actuele rating van 8,689 in het enkelspel. Uiteraard wint Ties vrij eenvoudig. Als dit resultaat voor Ties mee zou tellen 8,689 - 1 = 7,689 dan zou hij ondanks zijn overwinning toch een slechtere rating krijgen. Terwijl Berend ondanks zijn logische verlies toch een betere rating zou krijgen na deze partij. Er volgt een leeg (dus geen) DSS-resultaat. Wint Berend echter toch van Ties dan levert hij een fantastische prestatie die beloond dient te worden. Hij verdient dan 7,028 - 1 = 6,028. Ties die tegen de verwachting in toch verliest krijgt een voor zijn doen zeer slecht resultaat bijgeschreven namelijk 8,689 + 1 = 9,689

Meer info over speelsterktes zie de website van de KNLTB

http://www.knltb.nl/siteassets/1.-knltb.nl/downloads/tennissers/speelsterkte/dss_uitgebreide_uitleg.pdf

Opgave en walk-over

Een reeds aangevangen partij, die door opgave van één van de spelers beëindigd wordt, telt gewoon mee als resultaat voor beide spelers. Een niet gespeelde partij (walk-over in toernooien of opgave zonder dat er gespeeld is in de competitie) telt niet mee voor het bepalen van de speelsterkte. Alle walk-overs worden geregistreerd en spelers kunnen op basis hiervan bestraft worden. Een competitiepartij, die gespeeld is, maar waar als gevolg van een toegekend protest een andere speler dan de oorspronkelijke tot winnaar wordt verklaard, blijft gewoon conform de oorspronkelijke uitslag gelden voor de speelsterktebepaling.

Wanneer mag een wedstrijd worden verplaatst?

In het algemeen geldt dat een competitiewedstrijd altijd eerder dan de geplande datum gespeeld mag worden, maar niet later.
Een wedstrijd mag alleen uitgesteld worden als er sprake is van overmacht door een externe factor. In de praktijk betekent dit dat het alleen mag als de banen door slecht weer of andere factoren niet bespeelbaar zijn. Dus blessures of verhinderingen van een of meerdere spelers zijn geen geldige reden voor uitstel! U bent in dit geval verplicht een invaller te zoeken. De bond geeft boetes voor het onreglementair uitstellen van wedstrijden en die worden aan het team doorberekend. In geval van slechte weersomstandigheden moet de wedstrijd gespeeld worden op of voor de eerstvolgende inhaaldag.

Competitiekleding LTC Plaswijck

Helaas hebben wij gezien dat nog lang niet alle kinderen in het Plaswijck shirt spelen tijdens de woensdagmiddag en zondagcompetitie. Samen met je team in dezelfde outfit schept een band en ziet er toch veel beter uit dan een verzameling van tennisshirts? We hopen dan ook dat degenen die nog geen clubshirt hebben, dit alsnog in orde zullen maken.

 

Zoals gebruikelijk speelt de jeugd van Plaswijck in het blauwe clubshirt met Plaswijck embleem. Er is een prachtig nieuw ontwerp gemaakt en deze shirts met Plaswijck embleem kun je aanschaffen bij tenniswinkel First Service (adres: Kleiweg 185-A Rotterdam, 010 229 1696). De ‘oude’ Plaswijck-shirts zijn uiteraard nog gewoon bruikbaar.