Regels, Regels, Regels,...

Helaas moeten we aandacht vragen voor de naleving van enkele regels die we met elkaar hebben afgesproken. Het bestuur heeft de afgelopen periode signalen gekregen dat er vaak getennist wordt zonder dat er afgehangen wordt en zonder dat na afloop de baan geveegd wordt. 

Lees meer