Ereleden en Leden van Verdiensten

Ereleden

A. van Dijk (†)
J.A. van Gelder (†)
A.A. van Reekum
A. Streefkerk
M.M. van Reekum

Leden van Verdiensten

S. Merx