Bewegen naar Werk

Sinds eind januari 2017 verleent Plaswijck haar medewerking aan een project van de gemeente (Dienst Werk en Inkomen en Rotterdam Sportsupport) waarbij langdurig werklozen na gezamenlijk sporten lifestyle workshops volgen.

De groep wordt in maart 2017 uitgebreid met twee voormalig gedetineerden. Het dagelijks bestuur heeft hiermee ingestemd. De gemeente heeft deze deelnemers zorgvuldig gescreend op geschiktheid voor dit project en bovendien worden de deelnemers op ons park te allen tijde begeleid door trainer en een coach.

Hebt u vragen over dit project, dan kunt u zich wenden tot de verenigingscoördinator, Eveline Padberg, via 0645250206.