(Extra) ALV over wijzigingen statuten en HR

We nodigen alle leden uit voor een Algemene ledenvergadering die gehouden zal worden op 16 december a.s. om 10 uur in het clubhuis.

Deze ledenvergadering is nodig omdat de voorgestelde statutenwijziging op 22 februari niet is goedgekeurd door de ALV.
Op verzoek van de vergadering zijn twee artikelen aangepast. De toelichting daarop vindt u bij de agenda.
Voor de volledigheid sturen hierbij de toelichting op alle voorgestelde wijzigingen in statuten en HR, alsmede huidige statuten en HR.

Downloads:

Nieuws Overzicht