Leden in gesprek met het bestuur

We starten met een nieuwe rubriek, waar leden in gesprek gaan met het bestuur over een onderwerp dat bij meer leden speelt. Om zo vragen die bij meer van jullie leven te beantwoorden.  Deze eerste keer worden de vragen van Irma Beerepoot en Edwin Hoekstra over wateroverlast en het onderhoud van de tennisbanen beantwoord door secretaris Marjolein en pachter Jeffrey. 

 

 

Het lijkt erop dat er alleen nog maar over padel wordt gecommuniceerd en tennis wordt vergeten?

Er was veel te doen rondom padel en het was onze taak om alle leden daar breed over te informeren, waardoor die indruk wellicht is gewekt. Het is zeker niet de bedoeling dat tennis op de tweede plaats komt in onze aandacht. Deze opmerking nemen we ter harte. 

Is er nog wel aandacht voor de kwaliteit van de tennisbanen nu er zoveel focus is op het padelproject?

Die aandacht is er zeker. De padelcommissie is verantwoordelijk voor het uitwerken van het goedgekeurde padelplan maar de commissie continuïteit & onderhoud
houdt zich bezig met de tennisbanen.

 Wordt de renovatie van de banen naar achteren geschoven nu er gewerkt wordt aan het padelproject?

De huidige banen zijn aangelegd in 2012 en worden afgeschreven over een periode van 12-15 jaar. De commissie continuïteit & onderhoud bekijkt hoe de banen gefaseerd kunnen worden gerenoveerd. Deze renovatie start in de komende 2 jaar. Als dit kan samenvallen met aanleg padel dan heeft dat de voorkeur, maar we gaan er niet op wachten. Bij de renovatie van de banen zal tevens gekeken moeten worden naar de onderlaag (het schuimbeton en het drainagesysteem).

Is er minder geld beschikbaar voor de renovatie van de tennisbanen door de aanleg van de padelbanen?

Nee, dat is niet het geval. We willen padel graag toevoegen als activiteit, maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de tennisbanen. 

Het valt ons op dat ons park langer onder water staat dan bijvoorbeeld bij TOEG en Schiebroek. Hoe komt dat?

TOEG en Schiebroek zijn aangesloten op een ander gemaal dan ons park. Dat zorgt sowieso voor een verschil. Daarnaast is het zo dat ons park in een put ligt. Bij langdurige regen kan het water nergens meer naar toe. Jeffrey heeft in de afgelopen jaren veel tijd gestoken in het optimaliseren van de banen. Zo zijn er op diverse plekken op het park dompelpompen aanwezig die aangezet worden bij langdurige regenval. Dit zorgt ervoor dat de banen veel sneller bespeelbaar zijn dan voorheen. Er kunnen echter situaties zijn dat het niet alleen hard maar ook lang achter elkaar geregend heeft waardoor het park toch tijdelijk niet bespeelbaar is. We werken er met z’n allen keihard aan om dit zoveel mogelijk te voorkomen. 
Bij de renovatie van de banen is het voorkomen van wateroverlast een belangrijk aandachtspunt.

Heb je ook een vraag die bij meer leden leeft?

Stel die dan aan een van onze bestuursleden. We vinden het belangrijk om in contact met jullie te zijn en als er onduidelijkheden zijn, dan nemen we die graag weg.

 

 

 

Nieuws Overzicht