Jeugd info

Gelukkig goed nieuws voor de Jeugd! Er mag nog steeds getennist worden, lessen kunnen doorgaan en vrij tennissen kent ook geen beperking voor de Jeugd. Er is ook nieuws over het Pietentoernooi en de voorjaarscompetitie.

Pietentoernooi gaat niet door
De jongste Jeugd is gewend om eind november leuke (tennis) spelletjes te spelen en veel pepernoten te eten tijdens het Pietentoernooi. Gelet op de huidige ontwikkelingen tav Covid-19 lijkt het ons niet verstandig om dit toernooi dit najaar door te laten gaan. Wanneer het weer acceptabel is om met groepen samen te zijn zullen we zeker iets leuks gaan organiseren voor de jongste Jeugd! 

Voorjaarscompetitie 2021
In de hoop en veronderstelling dat het virus komend voorjaar voldoende onder controle is, is de KNLTB nog steeds voornemens om de voorjaarscompetitie 2021 door te laten gaan. Wij zullen de komende weken de voorbereidingen voor de voorjaarscompetitie opstarten en in de tweede helft van november de mails met de inschrijfformulieren naar de kinderen toesturen. Te zijner tijd zullen we hierover meer berichten in de nieuwsbrief.

Nieuws Overzicht