Najaarscompetitie 2020

We mogen bijna echt van start met de najaarscompetitie. Op deze pagina vind je handige info over:

  • aanvangstijden
  • corona maatregelen
  • competitie wijzigingen
  • VCL beurt
  • digitale teamopstellings
  • slecht weer
  • captains groepsapp
  • competitie bijdragen 
  • informatie ochtend 6 september

Onderaan de pagina staan bijlagen met de indeling van de najaarscompetitie senioren, banenschema voor de vrijdag, zaterdag en zondag, VCL instructie en lijst met reservespelers. 

Wisselende aanvangstijden
 
Om de drukte op het park zoveel mogelijk te spreiden hanteren we wisselende aanvangstijden. Kijk daarom van te voren goed hoe laat je moet spelen, zowel voor uit- als thuis wedstrijden. Om dezelfde reden vragen we je om niet te vroeg te komen, maximaal 10 minuten voor aanvang. 
 
Corona maatregelen

· Alle spelers zijn als parkbezoeker geregistreerd middels wedstrijdformulier. Bij entree van de kantine moet je je wel in de kantine registreren. 
· Zodra de wedstrijden zijn afgelopen, ga je meteen naar huis.
· Houd je ten alle tijden aan de Corona richtlijnen en wijs de tegenstanders hier ook op: hanteer buiten de baan altijd de 1,5 meter afstand, geef elkaar op de baan geen knuffels of high-fives en gebruik de juiste looprichtingen. Houd je bij uit wedstrijden aan de Corona maatregelen, zoals die door de vereniging daar zijn opgesteld.
· Bij langdurige regen naar huis en wedstrijd inhalen. De VCL bepaalt of de wedstrijden gestaakt worden.
· Je speelt niet en blijft thuis als jij verkouden bent, keelpijn hebt, (lichte) verhoging hebt of verlies van reuk of smaak, of wanneer je om andere redenen conform de RIVM richtlijnen in thuis quarantaine moet. 
· De VCL zal de maatregelen middels een flyer kenbaar maken aan de tegenstanders. Ook zullen we de maatregelen kenbaar maken op onze site.

Competitie wijzigingen

· Op zaterdag en zondag worden alle dubbel partijen verkort gespeeld. Dat wil zeggen dat bij 1-1 in sets een beslissende wedstrijd tiebreak wordt gespeeld (tot 10 met 2 punten verschil)
· Op vrijdag wordt er op tijd gespeeld. De wedstrijden duren precies een uur, inclusief 5 minuten inspelen. Zodra het tijd is wordt er gestopt en wordt de rally niet afgespeeld. De games worden doorgeteld. Tip: zet bij aanvang een alarm op je telefoon op voor de eindtijd.
· De wedstrijd formulieren zijn vervallen. Vanaf nu moet er op de speeldag een digitale teamopstelling worden gemaakt in mijnknltb.toernooi.nl.  
· Er wordt niet gespeeld om promotie of degradatie. 
 
VCL beurt
 
In het banenschema in de bijlagen, kun je terugvinden op welke speeldag jouw team VCL is. In de bijgevoegde VCL instructie kun je teruglezen wat dat inhoudt en wat er van jullie verwacht wordt. Het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat tenminste één teamlid die dag aanwezig is die de inhoud van deze instructie kent en die gelegenheid heeft om deze uit te voeren. Omdat vanwege de Corona maatregelen elk team vaste banen heeft, zal het toewijzen van banen niet zo ingewikkeld zijn, maar ligt de nadruk op het toelichten van de Corona maatregelen. Wij zorgen ervoor dat er flyers aanwezig zijn, die jullie uit kunnen delen aan de tegenstanders en zo nodig ook aan de eigen spelers, zodat iedereen goed op de hoogte is. De afspraken zullen ook op onze site terug te vinden zijn. 
 
Op vrijdag wordt er gespeeld op tijd en duren de wedstrijden een uur, inclusief 5 minuten inspelen. Omdat er meerdere starttijden zijn is het niet mogelijk om één eindsignaal te laten klinken, daarom zijn de teams zijn zelf verantwoordelijk om op tijd te stoppen. Het advies is om een timer direct bij het betreden van de baan aan te zetten. De VCL ziet toe op naleving.
 
Starttijden en corona maatregelen
 
De starttijden voor thuis wedstrijden kun je vinden in de bijgevoegde banenschema's. Voor de uitwedstrijden moet je van tevoren mijnKNLTB raadplegen, daarin staan ook eventuele Corona maatregelen en de contactgegevens van de captain van de tegenstander. De Corona maatregelen van Plaswijck vind je in de VCL instructie in de bijlage. Let op: de aanvangstijd mag tot uiterlijk een week van tevoren gewijzigd worden, dus check een week van tevoren op de site of er niets is gewijzigd. 
 
Als aanvoerder ben je verantwoordelijk voor het opstellen van voldoende speelgerechtigde spelers en verwachten we dat je checkt of niemand van je team gezondheidsklachten heeft die gerelateerd kunnen zijn aan Corona. Is dat het geval dan mag iemand niet spelen en moet je een invaller regelen. De lijst met reservespelers kun je vinden in de bijlagen, evenals een blanco teamschema.
 
Digitale teamopstelling
 
Dit jaar werken we niet meer met formulieren maar moet je op de speeldag een digitale teamopstelling maken in mijnknltb.toernooi.nl. Deze checkt automatisch of de opstelling op de juiste speelsterkte is gedaan. Klik hier om te zien hoe het maken van een digitale opstelling werkt.
 
Om ervoor te zorgen dat er altijd iemand is die de opstelling kan maken en de uitslagen in kan voeren, is het verstandig om meer dan één persoon hiervoor te autoriseren. Automatisch worden door ons de captains geautoriseerd. Je kunt via mail aan ons doorgeven wie er nog meer uit je team geautoriseerd moeten worden. Check voor aanvang van de competitie of het invoeren van de opstelling en de uitslagen werkt.
 
Slecht weer
 
Om te voorkomen dat veel mensen tegelijk gaan schuilen bij slecht weer, kan de competitie deze keer eerder worden afgelast en verplaatst naar één van de inhaaldagen. Er is niet langer de verplichting om 1 (op vrijdag) of 2 uur (op zaterdag en zondag) te wachten of de banen bespeelbaar worden en ook kan bij slechte weersvoorspellingen de competitie van tevoren worden afgelast. De VCL van de dag bepaalt (in overleg met de TC) of de wedstrijden worden afgelast. Omdat wij als TC zicht hebben op de baancapaciteit, kun je pas toezeggingen doen aan de tegenstander over inhalen na akkoord van de TC. Omdat Plaswijck doordeweeks onvoldoende baancapaciteit heeft wordt er alleen ingehaald op de daartoe door de KNLTB aangewezen inhaaldagen. Dit betekent ook dat we deze inhaaldagen uitsluitend reserveren voor wedstrijden die vanwege de weersomstandigheden zijn afgelast. Als captain ben je verantwoordelijk dat je voldoende (inval) spelers op kunt stellen, dit is dus geen reden om de wedstrijd in te halen. 
 
Captains groepsapp
 
Omdat Corona maatregelen (regionaal) kunnen wijzigen en omdat weersomstandigheden snel veranderen, is het fijn als we jullie als captains snel kunnen bereiken. Daarom willen we per speeldag een groepsapp aanmaken met alle captains, die we uitsluitend willen gebruiken voor relevante competitie informatie. Zonder tegenbericht van jullie, gaan we ervan uit dat jullie hiermee akkoord zijn en maken we de app aan.
 
Competitiebijdrage
 
Voor alle competities is de teambijdrage € 100,-. Deze zal automatisch door de penningmeester bij jullie geïnd worden. Omdat er op zaterdag geen verplichte maaltijd is, maar er facultatief een borrelplank besteld kan worden, is er geen extra maaltijd bijdrage.
 
Informatie ochtend 6 september
 
Omdat het belangrijk is in deze Corona tijden dat iedereen de afspraken goed kent en naleeft en we ons kunnen voorstellen dat er na het lezen van deze mail toch nog vragen zijn, zijn wij zondagochtend 6 september van 11 tot 12 uur aanwezig op het park om deze vragen te beantwoorden. Mocht je hier gebruik van willen maken, dan vragen we je om je via mail aan te melden, zodat wij controle houden op het aantal aanwezigen op het park. Mocht je wel vragen hebben, maar niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je je vragen uiteraard ook via mail stellen.

Downloads: