LTC Plaswijck '62 verlengt haar Sportplus-status

Na een strenge toetsing door Rotterdam Sportsupport mag onze club zich de komende jaren Sportplus-vereniging blijven noemen. 

Voorafgaand aan een toetsingsgesprek met twee van onze bestuursleden en de verenigingscoördinator moest een veelheid aan juridische en financiële stukken worden ingediend en moest inzicht worden gegeven in missie/visie, begrotingsplannen en maatschappelijke ambities. Op 8 juli kwam vervolgens het oordeel van Rotterdam Sportsupport.

Wat waren de bevindingen? De Sportplustoetsingscommissie complimenteert LTC Plaswijck’ 62 met het feit dat zij zaken goed op orde heeft. Een fijne, harde kern vrijwilligers, een groeiend ledenaantal – mede door de succesvolle Zomer Challenge - de financiële huishouding is zeer goed op orde, een mooi groen complex, nauwe samenwerking met naast gelegen school en enkele welzijnsorganisaties en een veilig sportklimaat. Ook kregen we een groot compliment over onze Corona-aanpak.

Wat betekent nou die Sportplus-status? Een Sportplusvereniging is een vitale vereniging met een veilig sportklimaat. De club is financieel gezond, heeft de juridische zaken op orde en is maatschappelijk ondernemend met de deuren open voor de wijk en de stad Rotterdam. Met deze kwalificatie is onze club een betrouwbare partner voor Rotterdam Sportsupport, de gemeente en externe organisaties om mee samen te werken. Bovendien hebben wij daarmee toegang tot een relevant netwerk én kunnen verenigingscoördinator, bestuurs- en commissieleden kosteloos deelnemen aan relevante voorlichtingsbijeenkomsten en workshops.

Een feestelijke uitreiking van het certificaat door wethouder Sport, Sven de Langen, volgt aan het einde van dit jaar.

Nieuws Overzicht