Parkeerproblemen Plaswijck

De Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek heeft vorig jaar aan het gemeentebestuur geadviseerd dat het parkeerprobleem, dat wordt veroorzaakt door Plaswkijckpark, moet worden opgelost door honderden parkeerplaatsen aan te leggen op tennispark van LTC Plaswijck, en daar bovenop een tennisdek te zetten.

 
Een miljoenen verslindend project, dat door de gemeenschap/belastingbetaler moet worden betaald - Plaswijckpark heeft daar geen geld voor. Natuurlijk, de andere oplossingen in de wijken Schieborek of Hillegersberg stuiten allemaal op weerstand, en begrijpelijk. Zoveel extra auto's passen niet in een woonwijk. En niet vanwege de parkeerplaatsen, maar vanwege verkeers- en geluidsoverlast en luchtvervuiling.  
 
Als het tennisdek er niet komt, wil Plaswijckpark een open parkeerterrein van het tennispark maken. Dat betekent dat het karakteristieke en unieke tennispark na bijna 100 jaar verdwijnt. Dat auto's winnen van groen, sport en leefkwaliteit. Dat de buurt het aflegt tegen bezoekers vanuit de hele regio en daarbuiten. Dat het succes van een speelpark en de bijbehorende overlast voorrang heeft op bewoners van de buurt. Omwonenden willen dat niet. Wij als LTC Plaswijck, met 1.200 leden en honderden andere gebruikers, willen dat niet.
Nieuws overzicht