Bericht van de penningmeester

 

Beste leden van tennisvereniging LTC Plaswijck’62,

 Op de eerste dag van mei zijn de facturen verstuurd voor de contributies, vrijwilligersbijdrage en entreegelden voor 2018. Nota’s voor huurders zullen later deze maand worden verzonden.

Inmiddels zijn er al wat reacties binnen gekomen omtrent de verzonden facturen. Daar waar het gaat om onjuistheden op de factuur worden deze zo snel mogelijk na de melding ervan gecorrigeerd. Dat is even ongemakkelijk voor iedereen, maar dat is helaas niet altijd te vermijden geweest. Ook de penningmeester, secretaris en ledenadministratie hebben hier werk aan en we doen ons best om ervoor te zorgen dat de nu geconstateerde problemen zich in de toekomst niet voor zullen doen.

Entreegeld
Alleen voor nieuwe leden van toepassing en uiteraard eenmalig.

Vrijwilligersbijdrage
Een veel gestelde vraag die ons heeft bereikt heeft betrekking op de vrijwilligersbijdrage en de werking daarvan.
De vrijwilligersbijdrage is alleen verschuldigd voor senior- en dagleden die dit jaar jonger blijven dan 67 jaar en wordt aan het einde van het jaar gerestitueerd als je iets voor de club hebt gedaan.

De vrijwilligersbijdrage is ooit in het leven geroepen om de leden dichter tegen de vereniging aan te laten schurken en als het ware vrijwilligerswerk te belonen. Hiervoor wordt een aparte toeslag in rekening gebracht bij senior leden van €25 die men zelf kan terugverdienen door vrijwilligerswerk te doen. Bijvoorbeeld indien men het penningmeesterschap heeft vervuld.

Het bestuur en de diverse commissies bepalen aan het eind van het jaar welke leden hun vrijwilligersbijdrage terugkrijgen. Restitutie voor alle vrijwilligers vindt dus plaats aan het einde van het kalenderjaar.

 Deze vrijwilligersbijdrage betaalt men dus eerst zelf en is persoonlijk en niet overdraagbaar. Op de website staat hierover het volgende:

Voor senioren en dagleden die in het betreffende lidmaatschapsjaar niet de 67-jarige leeftijd hebben of bereiken wordt een extra bedrag van € 25,-- in rekening gebracht, terug te verdienen door het verrichten van vrijwilligerswerk.

Betaling van de factuur
De automatische incasso zal worden uitgevoerd op 28 mei aanstaande. We hopen dat er deze keer een minder aantal problemen zal zijn in vergelijking met voorgaande jaren.

In verband met de uitvoering van deze automatische incasso heeft iedereen nog de mogelijkheid om tot 15 mei aanstaande met op- of aanmerkingen te komen die dan nog tijdig verwerkt kunnen worden.

Afwikkeling van oude openstaande posten
Verder willen wij iedereen erop wijzen dat er mogelijk bij de factuur een overzicht is met oudere openstaande posten. Wij stellen het op prijs indien deze posten direct worden voldaan, tenzij er duidelijk sprake is van fouten in deze opstelling (en die zijn er helaas zeker geweest!), in welk geval men ook met de penningmeester contact op dient te nemen.

 Veel dank alvast en we hopen dat iedereen een leuk, sportief en succesvol tennisseizoen zal hebben!

 

 

Nieuws overzicht