Werkgroep Privacywetgeving van start

In de vorige nieuwsbrief berichtten wij al dat een speciale werkgroep zich bezig gaat houden met het AVG-proof maken van onze vereniging. De werkgroep, bestaande uit David Goris, Peggy Kruin, Marjolein Leibbrandt en Eveline Padberg komt deze week voor het eerst bij elkaar om te inventariseren wat er voor een goede privacybescherming van de leden nodig is.

Tijdens een onlangs door Rotterdam Sportsupport georganiseerde avond, die Marjolein en Eveline hebben bijgewoond, werd duidelijk wat sportverenigingen niet (meer) zomaar mogen doen, maar vooral wat er wél mogelijk is. Goede afspraken maken, zowel intern alsook met derden die gegevens verwerken, de ledenvergadering een en ander laten bekrachtigen én transparant zijn over wat je doet en welke keuzemogelijkheden er voor leden zijn, is vooral de boodschap! 

Nieuws overzicht