Werkgroep Privacywetgeving van start

Inmiddels is de werkgroep een aantal keer bij elkaar geweest en hebben we de taken verdeeld, zodat we snel kunnen inventariseren wat er voor een goede privacybescherming van de leden nodig is.
We hebben daarbij hulp vanuit Rotterdam Sportsupport en we maken ook gebruik van informatie vanuit NOC/NSF.

Via de nieuwsbrief houden wij je op de hoogte van aanpassingen/aanvullingen op dit gebied.
Heb je in de tussentijd vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Peggy Kruin (communicatie) via communicatie@ltcplaswijck.nl of Eveline Padberg (onze verenigingscoördinator) via vc@ltcplaswijck.nl.

 

 

Tijdens een onlangs door Rotterdam Sportsupport georganiseerde avond, die Marjolein en Eveline hebben bijgewoond, werd duidelijk wat sportverenigingen niet (meer) zomaar mogen doen, maar vooral wat er wél mogelijk is. Goede afspraken maken, zowel intern alsook met derden die gegevens verwerken, de ledenvergadering een en ander laten bekrachtigen én transparant zijn over wat je doet en welke keuzemogelijkheden er voor leden zijn, is vooral de boodschap! 

Nieuws overzicht