Nieuw afhangbord

In de hal van het clubhuis is het antieke afhangbord vervangen door een modern systeem dat meer mogelijkheden biedt. Zo kun je nu al het afhangbord op onze website zien en straks ook in de clubapp. Als we over een paar weken aan dit nieuwe afhangsysteem gewend zijn, komen er nog meer leuke mogelijkheden bij. Het gebruik wijst zichzelf. Twee tips: 1) Als je zelf een baan wilt kiezen, selecteer dan de button “baanoverzicht” i.p.v. “eerste vrije baan” en 2) Bijhangen is mogelijk maar levert geen extra speeltijd op. Dus beter is om eerst alle pasjes door de lezer te halen en daarna pas een baan te reserveren.

Tot slot het verzoek om altijd af te hangen, ook als alle banen leeg zijn. We willen weten wie er op onze club aanwezig zijn en de statistieken worden gebruikt om ongebruikte banen beschikbaar te stellen t.b.v. andere doeleinden.

Alvast dank!


Nieuws overzicht