Nieuwe leden

Voorafgaand aan deze nieuwjaarsreceptie zal het bestuur tussen 15.00 en 16.00 welkomstgesprekken voeren met iedereen die lid is geworden in de tweede helft van 2017. Alle nieuwe leden ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Het gesprek zal 10 minuten tot een kwartier duren.

Nieuws overzicht