Lustrumactiviteiten voor jeugdleden – SAVE THE DATE!!

Natuurlijk vergeten we ook de jeugd niet in dit lustrumjaar van LTC Plaswijck!
Alle kinderen krijgen aan het einde van de grote vakantie een persoonlijke uitnodiging om zich aan te melden voor een van de volgende activiteiten:

Voor de MIDDELBARESCHOOL JEUGD organiseren wij op vrijdag 8 september a.s. tussen 20.30 en 22.30 een feest

Voor onze JONGSTE JEUGD organiseren wij in de middag van zondag 10 september tussen 16.00 en 18.30 een event

Lees meer

Vakantiegroet van het bestuur

Wat is er al veel gebeurd in de afgelopen maanden op onze mooie vereniging!
We hebben met heel veel teams de voorjaarscompetitie gespeeld, we hebben een open toernooi voor jeugd en een open toernooi voor senioren georganiseerd, we hebben jeugdclubkampioenschappen georganiseerd en elke maand is er op zondagmorgen een Worldtour voor de jeugd.

Lees meer

Tenniskids Blauw

Tijdens de afgelopen weken hebben wij een pilot gedraaid voor kinderen van 4/5 jaar onder de enthousiaste begeleiding van trainer Mark Hogervorst van Focus.
Vanwege het succes van deze pilot hebben wij besloten om in september opnieuw een cyclus te starten.

Lees meer

In het kader van Sport Plus: Jongeren van Stichting BONT te gast op Plaswijck

8 augustus zal een kleine groep jongeren van Stichting BONT ons tennispark bezoeken voor een tennisclinic en een gezamenlijke lunch. Tijdens de clinic krijgen zij een training van Richard, maar worden tevens begeleid door eigen begeleiders van de Stichting. De betreffende jongeren zijn voornamelijk tussen de 12-25 jaar en hebben een matige verstandelijke beperking. 

Lees meer

Inloggen nog niet mogelijk

De nieuwe website van LTC Plaswijck '62 is op 30 juni gepubliceerd, echter is het nog niet mogelijk in te loggen in het ledengedeelte. Dit zal in de loop van begin juli wel mogelijk zijn. Excuses voor het ongemak, maar geniet alvast van de nieuwe website.

Lees meer

Regels, Regels, Regels,...

Helaas moeten we aandacht vragen voor de naleving van enkele regels die we met elkaar hebben afgesproken. Het bestuur heeft de afgelopen periode signalen gekregen dat er vaak getennist wordt zonder dat er afgehangen wordt en zonder dat na afloop de baan geveegd wordt. 

Lees meer

Start Tenniskids Blauw

Tennis had nog geen aanbod voor de jongste jeugd, maar daar komt snel verandering in. We gaan van start met Tenniskids Blauw, voor kinderen van 4 en 5 jaar. Met verschillende eenvoudige oefeningen kunnen de kinderen hun eerste bal- en racketvaardigheden ontwikkelen en zich zo klaarstomen voor Tenniskids Rood!

Lees meer

Uitbreiding  groep Bewegen naar Werk

Sinds twee maanden traint twee keer per week een groep mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Hoewel het aantal deelnemers dat – volgens een door hen met de gemeente gesloten contract – zou moeten verschijnen nog wat te wensen over laat , loopt het project verder naar wens.

Lees meer

Aan de slag met de sociale veiligheid!

De algemene ledenvergadering is onlangs akkoord gegaan met het daadwerkelijk invoeren van een beleid om de sociale veiligheid op ons park te vergroten. Dat gebeurt nu door het op de website en op andere manieren kenbaar maken van een extra set gedragsregels en een gedragscode voor bereleiders in de sport, het in functie treden van vertrouwenscontactpersoon Femke Hohmann (zie verder in deze nieuwsbrief) en het actiever werken met Verklaringen omtrent Gedrag.

Lees meer

Nieuwe pachter - COURT 12

Zoals jullie weten heeft onze club met ingang van dit jaar een nieuwe pachter.
Zij zullen gaan opereren onder de naam Court 12 – Kitchen en hebben grootse plannen op het op ons park aantrekkelijk te maken voor alle doelgroepen.

 

Lees meer